Återhämta din kropp

Inlägget postat mar 8, 2018   /   av Lotti Strömberg   /   Postat i kategorin Aktuellt  

 

Massage är viktigt för din återhämtning.

EFFEKTER PÅ NERVSYSTEMET

Centrala nervsystemet och huden utvecklas från samma ektoderm (del av embryot, det blivande fostret). En flik vänds inåt och differentieras till hjärna och ryggmärg. Resten bildar huden.

Nervsystemet kan alltså ses som en begravd del av huden eller så kan man säga att huden är en på ytan liggande del av nervsystemet. Huden kallas ibland för det externa nervsystemet som intimt samspelar med CNS, hjärnan och ryggmärgen.

Massage påverkar nervsystemet via berörings-, tryck- och värmereceptorerna i hud, bindväv och muskler.
Bland annat erhålls smärtlindring enligt “gate-control-theory” genom stimulering av det sensoriska nervsystemet.

Vid massage hämmas det sympatiska nervsystemets aktivitet och det parasympatiska stimuleras, vilket löser muskeltonus samt verkar lugnande, avslappnande, smärtstillande och stressreducerande.

Massage balanserar nervsystemet och påverkar alla omedvetna och icke viljestyrda kroppsfunktioner.

Att blodcirkulationen ökar vid massage anses också delvis kunna bero på påverkan av det autonoma nervsystemet som reflexmässigt får blodkärlen att vidga sig.

Utifrån ovanstående resonemang kan man förstå att beröring och därmed massage har, via nervsystemet, en mycket stor inverkan på kroppens funktioner.
Massage uppges även kunna vara uppiggande och stimulerande för nerv-systemet om den utförs med snabba hårda grepp.